Kundrespons

Er respons används för att utveckla tjänsten. Responsen behandlas konfidentiellt.

Kundens information

Responsgivarens kontaktuppgifter (om annan än klienten)

Suostun ylläantamieni tietojen tallentamiseen palautteen käsittelyä varten. Tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin

* - obligatorisk informationRekisteriseloste